Zarządzanie i administrowanie wymiarem sprawiedliwości w wybranych państwach Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Chmielarz, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule analizie poddano kwestie związane z problematyką dotyczącą zarządzania i administrowania wymiarem sprawiedliwości w wybranych państwach Unii Europejskiej. Głównym celem, a zarazem motywem opracowania była konieczność uzupełnienia dorobku piśmienniczego w zakresie omawianej problematyki. Prowadzone rozważania dotyczą przedstawienia modelu zarządzania i administrowania sądami oraz systemem sądowym.
This article examines issues related to the management and administration of justice in selected countries of the European Union. The main objective and motive of the study was the necessity to complement the literature on this issue. The discussion concerns the presentation of the model of management and administration of courts and the judicial system.
Opis
Słowa kluczowe
zarządzanie administracją sądową , model rady sądownictwa , model ministerialny , model administracyjnej służby sądowej , model menedżerski , management of judicial administration , model of the judicial council , ministerial model , model of the administrative court service , managerial model
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (43) 2023, s. 16-36