SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ FUNKCJONARIUSZY POLICJI W ŚWIETLE WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-04-23
Autorzy
Łabuz, Paweł
Michalski, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
W przedstawionej publikacji poruszono bardzo kontrowersyjną problematykę mającą na celu wykazanie, czy policjanci są w szczególny sposób chronieni przez prawo. Praca obrazuje również, jak ochrona ta wpływa na wykonywane przez policjantów czynności służbowe. Prezentowany artykuł postuluje, że dokonując analizy struktury ochrony prawnej policjantów, nie można pominąć innego elementu mającego istotne znaczenie zarówno dla ochrony policjantów, jak i społeczeństwa. Jest nim znajomość przepisów prawnych, na podstawie których policjanci wykonują czynności służbowe
Opis
Słowa kluczowe
czynności służbowe , policja , ochrona prawna , funkcjonariusz publiczny , etyka funkcjonariuszy
Cytowanie