Wpływ Europejskiego Modelu Społecznego na wyrównywanie nierówności społecznych w Europie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Prokurat, Sergiusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja Europejskiego Modelu Społecznego, jego historii oraz próba zdefiniowania jego istoty oraz wykazanie, że uosabiając europejską politykę społeczną, model ten, pomimo wysokich kosztów istnienia, przyczynia się do wyrównywania nierówności społecznych w Europie, jak i wiąże europejskie społeczeństwa wytwarzając ponadnarodową tożsamość. Europejski Model Społeczny oparty jest na paradoksie, będącym próbą pogodzenia konkurencyjności gospodarczej ze spójnością społeczną, co w obliczu globalizującego się świata, znaczy jednoczesne wspieranie sektora nastawionego na rozwój nowych technologii i badań oraz pomocy najbardziej potrzebującym w imię szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej. Taki dualizm rodzi pytanie o możliwość utrzymania modelu w realiach globalizującego się świata.
This article describes the history and basis of the European Social Model. The author tries to define its essence and puts his effort on proving that despite the high costs of its existence, the Model that emptomises the European social policy is conducing to the equalization of social inequality in Europe. The Model also bounds the European societies through the process of creating the supranational identity. The European Social Model is based on paradox of the idea of combining the competitiveness and the social cohesion, which literally means supporting the new technologies and, also, securing the ones in need on behalf of the widespread idea of common equality. The phenomena of the above described dualism is followed by the question about the possibility and methods of maintenance of the Model in today’s world.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 150–162