Informacja i komunikacja w zarządzaniu personelem

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Mała, Nadia
Hrabelska, Olga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono istotę pojęcia „komunikacja”, a także określono jej podstawowe elementy oraz funkcje. Zaproponowano klasyfikację rodzajów komunikacji oraz informacji. Przedstawiono również główne etapy procesu komunikacji i zaproponowano komunikacyjny model zachowania kierownika.
The article deals with the essence of the concept of "communication" and defines its basic elements and functions as well. A proposal as to a classification of types of communication and information is made. The main stages of the communication process are considered and a model of communicative behavior of a manager was created.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 317–326