Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Fura, Marek
Fura, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki analizy liczby ludności, zasobów pracy, mierników aktywności ekonomicznej w kontekście procesy starzenia się populacji krajów rozwiniętych. Ponadto zwrócono uwagę na kluczowe elementy systemów emerytalnych obowiązujących w wybranych krajach Na tle międzynarodowym została ukazana sytuacja Polski. W konkluzji stwierdzono, że jednym z rozwiązań problemu malejących zasobów pracy wynikających z kryzysu demograficznego jest aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym.
The article presents the analysis of number of the population, the workforce availability and measures of the economic activity in a context of the population aging process observed in developed countries. In the paper the attention was also paid to the key elements of the pensions systems which are valid in chosen European countries. The problems of Polish pension system were presented on the international background. It was affirmed in the conclusion that the professional activity after retirement is one of the solutions of the aging workforce resulting from the demographic crisis.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012), s. 306–315