"Korespondent Krajowy i Zagraniczny" z roku 1793: najstarsze czasopismo w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

dc.contributor.authorKawiorski, Stanisław
dc.date.accessioned2015-09-28T11:10:17Z
dc.date.available2015-09-28T11:10:17Z
dc.date.issued2015-09-28
dc.description.abstract„Korespondent Krajowy i Zagraniczny” ukazywał się od 1 stycznia do 31 grudnia 1793 r. w Warszawie. Było to czasopismo polityczno-informacyjne. Pismo informowało o niezwykle ważnych wydarzeniach roku 1793 w Polsce m. in. o wojnie polsko-rosyjskiej, konfederacji targowickiej i sejmie w Grodnie. Pisano w nim również o wydarzeniach w innych krajach, wiele miejsca poświęcając rewolucji francuskiej. Na końcu każdego numeru drukowano ogłoszenia. W egzemplarzu „Korespondenta” z 1793 r. znajdującym się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego jest wiele ciekawych zapisków wykonanych ręką właściciela egzemplarza tej gazety, odnoszących się do opisywanych wydarzeń.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract„Korespondent Krajowy i Zagraniczny” was published in Warsaw from 1 January to 31 December, 1793. It was a political and news magazine. It reported on extraordinary important events of 1793 – the Polish-Russian war, the Targowica Confederation, the Grodno Sejm and also on the events in other countries, devoting more attention to the French Revolution. At the end of each number there were printed advertisements. In the copy of "Korespondent" of 1793, stored in The Library of Rzeszow University, there are a lot of interesting handmade notes by the owner of the newspaper, referring to the events described.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn2084-9338
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1233
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subject"Korespondent Krajowy i Zagraniczny"pl_PL.UTF-8
dc.subjectczasopisma polskie – XVIII w.pl_PL.UTF-8
dc.subjectoświeceniepl_PL.UTF-8
dc.subjectPolish magazine – the eighteenth centurypl_PL.UTF-8
dc.subjectthe Enlightenmenpl_PL.UTF-8
dc.title"Korespondent Krajowy i Zagraniczny" z roku 1793: najstarsze czasopismo w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.title.alternative"Korespondent Krajowy i Zagraniczny" of 1793: the oldest magazine in the collection of the Library of Rzeszow Universitypl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
korespondent_krajowy_i_zagraniczny.pdf
Rozmiar:
1.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: