"Korespondent Krajowy i Zagraniczny" z roku 1793: najstarsze czasopismo w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-09-28
Autorzy
Kawiorski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
„Korespondent Krajowy i Zagraniczny” ukazywał się od 1 stycznia do 31 grudnia 1793 r. w Warszawie. Było to czasopismo polityczno-informacyjne. Pismo informowało o niezwykle ważnych wydarzeniach roku 1793 w Polsce m. in. o wojnie polsko-rosyjskiej, konfederacji targowickiej i sejmie w Grodnie. Pisano w nim również o wydarzeniach w innych krajach, wiele miejsca poświęcając rewolucji francuskiej. Na końcu każdego numeru drukowano ogłoszenia. W egzemplarzu „Korespondenta” z 1793 r. znajdującym się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego jest wiele ciekawych zapisków wykonanych ręką właściciela egzemplarza tej gazety, odnoszących się do opisywanych wydarzeń.
„Korespondent Krajowy i Zagraniczny” was published in Warsaw from 1 January to 31 December, 1793. It was a political and news magazine. It reported on extraordinary important events of 1793 – the Polish-Russian war, the Targowica Confederation, the Grodno Sejm and also on the events in other countries, devoting more attention to the French Revolution. At the end of each number there were printed advertisements. In the copy of "Korespondent" of 1793, stored in The Library of Rzeszow University, there are a lot of interesting handmade notes by the owner of the newspaper, referring to the events described.
Opis
Słowa kluczowe
"Korespondent Krajowy i Zagraniczny" , czasopisma polskie – XVIII w. , oświecenie , Polish magazine – the eighteenth century , the Enlightenmen
Cytowanie