Efektywność wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach 2008–2012

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Ludwiczak, Bogdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Praca dotyczy analizy efektywności powiatów we wschodnim regionie Polski. Analizowano wydatki i dochody powiatów w okresie 2008–2012. W analizie wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Podstawą oceny efektywności było pięć rodzajów wydatków i dwa rodzaje dochodów. W analizie wykorzystano metodę DEA, w wersji zmodyfikowanej dla potrzeb oceny efektywności instytucji non profit. Rezultaty analizy wskazują, że efektywność wydatków publicznych we wschodnim regionie Polski jest zróżnicowana i niższa niż w całym kraju. Wydaje się, że głównych czynników mających wpływ na efektywność należy upatrywać w wielkości i lokalizacji badanych jednostek. Wyższą efektywnością charakteryzują się większe powiaty, położone w pobliżu ośrodków miejskich.
The objective of this paper is to analyze the efficiency of poviats’ expenditures of the Eastern Polish region. There were examined poviats’ expenditures and revenues during the period 2008–2012. The analysis is based on the data published by the Central Statistical Office. Five types of inputs and two types of outputs were used to estimate the effectiveness of expenditures. The modified Data Envelopment Analysis method for non-profit institutions was applied. The results prove that efficiency of public spending in the eastern region is diverse and lower than across the country. It seems that the main factors influencing public spending efficiency are the size and the localization of public administration unit. Higher efficiency is for larger poviats, situated near larger cities.
Opis
Słowa kluczowe
wydatki publiczne , efektywność , samorząd lokalny , metoda DEA , public spending , efficiency , local government , DEA method
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 125–136