Fotowoltaika w kształceniu studentów kierunków inżynierskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Żyłka, Wojciech
Prach, Piotr
Maziarz, Wiktor
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące badań ogniw fotowoltaicznych oraz wpływu natężenia światła oraz temperatury otoczenia na generowane napięcie i natężenie z fotoogniw. W badaniu wykorzystano komercyjne ogniwo fotowoltaiczne i innowacyjną fotowoltaiczną szybę zespoloną.
The article discusses issues related to photovoltaic cell research and the influence of various factors such as light intensity and ambient temperature on generated voltage and photovoltaic current. During the research traditional and the innovative photovoltaic cell has been used.
Opis
Słowa kluczowe
badanie fotoogniw , fotowoltaika , laboratorium fotoniki , photovoltaic research , photovoltaics , photonics laboratory
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 262–267