Seniorzy w świecie mediów XXI wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Garwol, Katarzyna
Bieś, Krystian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania współczesnych mediów cyfrowych przez osoby starsze (seniorów). W ramach wprowadzenia została szeroko opisana typologia mediów oraz ich definicje, cechy i funkcje. Przedstawiono różnicę pomiędzy mediami tradycyjnymi i nowymi, a także pomiędzy mediami analogowymi i cyfrowymi. Pokreślono możliwości, jakie daje seniorom korzystanie z wirtualnej przestrzeni oraz konieczność cyfrowej edukacji osób starszych.
The article deals with the issue of the use of modern digital media by the elderly (seniors). As part of the introduction, the typology of the media as well as their definitions, features and functions were described in detail. The difference between traditional and new media as well as between analog and digital media ispresented. The possibilities offered by seniors to usevirtualspace and the necessity of digital education of older people are outlined.
Opis
Słowa kluczowe
nowe media , media cyfrowe , edukacja , senior , Internet , new media , digital media , education , internet
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 17 (2022), s. 19–32