Spożycie żywności w Polsce. Tendencje i determinanty zmian

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Zielińska, Helena
Zieliński, Kazimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Badania koncentrują się głównie na zmianach w krajowych modelach konsumpcji żywności i wydatkach na żywność. Analiza empiryczna opiera się na badaniu próby budżetów gospodarstw domowych w latach 1993–2001. Druga część badania dotyczy identyfikacji i oceny wpływu kluczowych czynników odpowiedzialnych za zmiany w krajowym popycie na żywność. Uwaga skupia się na zmianach cen względnych, rzeczywistych, jednorazowych dochodach wiecznych, strukturze demograficznej gospodarstw domowych, trosce o zdrowie, zmianach w stylu życia i skutkach reklamy.
The research mainly concentrates on the changes in domestic food consumption and food spending patterns. Empirical analysis is based on a sample survey of household budgets in the years 1993–2001. The second part of the study is concerned with identifying and assessing the influence of the key factors responsible for changes in the domestic demand for food. Attention is focused on changes in relative prices, real disposable personal income, demographic structure of household, concern for health, changes in lifestyles and the effects of advertising.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 105-118