Zagrożenia zrównoważonego rozwoju dyrektora polskiej szkoły

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Zaborniak, Marlena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę zrównoważonego rozwoju oraz osiem współczesnych zagrożeń zrównoważonego rozwoju edukacji w odniesieniu do dyrektorów polskich szkół. We wnioskach natomiast wskazano na niebywałą rolę dyrektorów polskich szkół w rozwoju świadomości obecnych oraz przyszłych pokoleń na temat zrównoważonego rozwoju w bardzo zmiennym zglobalizowanym świecie. Artykuł skłania do refleksji nad „naszą wspólną przyszłością”.
The article presents an essence of Sustainable Development along with eight typical threats to its application in Education and with reference to head teachers in Polish schools. In the conclusions it has been pointed out how crucial their role is in creating awareness among current and future generations – about Sustainable Development in very unstable, globalized world. The article encourages to reflect on “Our Common Future”.
Opis
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój , zrównoważony rozwój edukacyjny , przywództwo edukacyjne , dzielenie się przywództwem , gospodarka , środowisko , społeczeństwo , edukacja , dyrektor szkoły , sustainable development , sustainable educational development , educational leadership , leadership sharing , economy , environment , society , education , school head , head teacher , school director , principal , headmaster
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 27–32