Церква та глобалізація і регіоналізація

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Зінько, B. M.
Огірко, O.B.
Андрушко, B.T.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Praca dotyczy problemów wpływu chrześcijaństwa ukraińskiego na procesy globalizacji i regionalizacji. Niektóre dyskusje na temat postępów w zjednoczeniu chrześcijan w Ukrainy i tak wpływają na stosunki międzyludzkie i rozwój gospodarczy.
The study concerns problems of Ukrainian Christianity influence on processes of globalization and regionalization. Some discussions about the union of Christians progress in Ukraine and so they influence human relationships and economic development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 85-101