The constitutional-legal analysis of “communication”, “means of social communication” as well as “social dialogue”, and “citizens’ dialogue”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Litwin, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł wyjaśnia i opisuje pojęcia ‘komunikowania’, ‘środków społecznego przekazu’, ‘dialogu społecznego’ i ‘dialogu obywatelskiego’ w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r. W pracy wykorzystano podejście prawno-dogmatyczne oraz następujące metody wykładni przepisów prawnych: językowo-logiczną, celowościową oraz systematyczną.
Opis
Słowa kluczowe
dialog społeczny , dialog obywatelski , komunikowanie , media , obywatelstwo
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(18)/2020, s. 5–19