Technologiczna transformacja społeczna w aspekcie edukacji akademickiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Tuczyński, Krystian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Treść opracowania w głównej mierze została ukierunkowana na określenie zmian dokonujących się w społeczeństwie pod wpływem rozwoju technologii. Część pierwsza artykułu stanowi przegląd typów społeczeństw wraz z wyszczególnieniem cech charakterystycznych każdego z nich. W dalszej części opracowania przedstawiono rolę edukacji w zmieniającej się sytuacji społecznej. Ostatni punkt wskazuje zakres wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce szkoły wyższej.
The content of the study is mainly focused on determining the changes taking place in society under the influence of technological development. The first part of the article provides an overview of the different types of societies and the characteristics of each of them. The next part of the study presents the role of education in the changing social situation. The last part indicates the direction of changes in the context of using information and communication technologies in higher education teaching.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , transformacja społeczna , edukacja , kształcenie zdalne , information society , social transformation , education , distance learning
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(19)/2021, s. 145–158