General government debt in European Union countries and economic growth

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Górniewicz, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the article is to confirm a well-known thesis presented by Carmen Reinhard and Kenneth Rogoff, stating as follows: after it has exceeded the level of 90% of GDP, general government debt negatively affects the rate of economic growth. The analysis refers to 28 countries of the European Union. The applied research methodology includes: comparative descriptive analysis, statistical data analysis and the Author’s own calculations.
Celem artykułu jest znalezienie potwierdzenia dla znanej tezy autorstwa Carmen Reinhard i Kenneth Rogoffa, głoszącej iż dług publiczny po przekroczeniu poziomu 90% GDP wpływa negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego. Badania zostały przeprowadzone na grupie 28 krajów należących do Unii Europejskiej. Zastosowane metody badawcze to komparatywna analiza opisowa, analiza danych statystycznych oraz obliczenia własne.
Opis
Słowa kluczowe
general government debt , economic growth , European Union , dług publiczny , wzrost gospodarczy , Unia Europejska
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 112–124