Институциoнальные изменения в аграрном секторе Украины

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Гальцова, Ольга
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Проанализированы и определены основные направления необходимых институциональных изменений в аграрном секторе украинской экономики.
W opracowaniu przeanalizowano główne kierunki niezbędnych zmian instytucjonalnych w sektorze rolnym gospodarki Ukrainy.
The main directions of required institutional changes in the agrarian sector of Ukraine’s economy are analyzed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 254-261