Analiza rzeczywistych parametrów sygnałów elektrycznych zasilających układy napędowe pomp wodociągowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011-08
Autorzy
Bartman, Jacek
Koziorowska, Anna
Kuryło, Kazimierz
Malska, Wieslawa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Sigma-Not, Przegląd Elektrotechniczny
Abstrakt
W artykule przedstawiono badania przeprowadzone w stacji uzdatniania wody, których celem była analiza przebiegów prądów i napięć zawierających wyższe harmoniczne, które powstają w wyniku pracy urządzeń nieliniowych. Pomiary były przeprowadzane w stacji transformatorów, po stronie wyższego napięcia. Na kształt napięcia miały wpływ wszystkie odbiorniki nieliniowe zainstalowane w zakładzie, zasilane przez tę stację transformatorów. Skutkami występowania wyższych harmonicznych jest zniekształcenie sinusoidy napięcia zasilającego. Obecność wyższych harmonicznych w sieci zasilającej może być przyczyną zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych. W artykule wyznaczono wartości współczynników THD i odniesiono je do wartości określonych stosownymi normami.
Opis
Słowa kluczowe
odkształcenie napięcia , odkształcenie prądu , wyższe harmoniczne , przemiennik częstotliwości , pompownia , elektrotechnika
Cytowanie