Wojna informacyjna w globalnej przestrzeni bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku (wybrane aspekty)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Żebrowski, Andrzej
Szkurłat, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule wskazano na prowadzoną aktualnie wojnę informacyjną w aspekcie międzynarodowym. Scharakteryzowano, jak zmieniła się globalna przestrzeń informacyjna po wybuchu konfliktu zbrojnego Rosja – Ukraina. Dodatkowo zaprezentowano, w jaki sposób propaganda, manipulacja i dezinformacja wpływają na relacje międzynarodowe.
The article points out the current information warfare in the international aspect. It is characterised how the global information space has changed after the outbreak of the armed conflict between Russia and Ukraine. Additionally, it is presented how propaganda, manipulation and disinformation affect international relations.
Opis
Słowa kluczowe
wojna informacyjna , wojna psychologiczna , asymetria środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego , bezpieczeństwo , zagrożenia , information warfare , psychological warfare , asymmetry of the international security environment , security , threats
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(21)/2023, s. 310-234