O. Piotr Cholewka – znany nieznany

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011-12
Autorzy
Żychowska, Maria J.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
O. Piotr Cholewka urodził się w 1922 roku w Marciszowie k. Zawiercia. Jego rodzina wyemigrowała ze Śląska w 1925 roku do Barlin w północnej Francji. W 1943 roku wstąpił do klasztoru benedyktynów w Wisques. W 1961 roku otrzymał indult papieski pozwalający na naukę i służbę poza klauzurą. Witrażami zajął się w 1953 roku. Uprawiał tę sztukę w technice tradycyjnej, a także przy użyciu zbrojonego betonu jako spoin dla szkła (dalle de verre) oraz tworzyw sztucznych (polistyren). Większość jego realizacji przypada na lata 1955–1963. Poza kilkoma pierwszymi pracami o charakterze figuratywnym większość z nich utrzymana jest w konwencji abstrakcji. O. Piotr Cholewka jest autorem realizacji witrażowych w pięćdziesięciu świątyniach, głównie we Francji i Belgii. W Polsce pojawia się od 1992 roku, by prezentować wystawy dorobku 40 lat swojej pracy twórczej zatytułowane Piękno zbawi świat. Ich celem jest ukazanie sztuki współczesnej, rozumianej jako przedstawienia całkowicie abstrakcyjne, których treść i znaczenia pozostają ukryte pod kompozycją barwnych plam. Jedyne jego witraże w Polsce powstały w kościele św. Jana Chrzciciela w Kupnie pod Kolbuszową w latach 1997–1998.
Father Piotr Cholewka was born in 1922 in a Silesian village of Marciszów near Zawiercie. In 1925, his family emigrated to Barlin in northern France. In 1943 he entered the Benedictine monastery of Wisques. In 1961, a papal indult authorized him to pursue studies and work outside the cloister. He took on stained glass in 1953. He used traditional techniques and employed reinforced concrete to hold the pieces of glass together (dalle de verre), while also creating in synthetic materials, such as polystyrene. Most of his works date back to the period between 1955 and 1963, and with the exception of a few early designs, the majority are abstract. His stained-glass windows can be found in fifty churches, mainly in France and Belgium. In Poland, he first appears in 1992 to present exhibitions of his creative output of 40 years entitled Beauty Shall Save the World. Their purpose is to show contemporary art, understood as abstract representation those meaning and content is hidden under a composition of colourful blots. The only ensemble of stained-glass windows by Father Cholewka to be found in Poland is that present in the church of Saint John the Baptist in Kupno, near Kolbuszowa, produced between 1997 and 1998.
Opis
Translated by Urszula Jachimczak
Słowa kluczowe
witraż , sztuka , abstrakcja , technika , Piotr Cholewka , stained-glass windows , art , abstrac- tion , technique
Cytowanie
Sacrum et Decorum, nr 4 (2011), s. 120-127