Zastosowanie Kinesiology Taping w terapii logopedycznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Radgowska, Ewelina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kinesiology Taping to metoda polegająca na przyklejaniu na skórę pacjenta specjalnych plastrów. Do niedawna była znana i stosowania głównie przez fizjoterapeutów jako jedna z metod wspomagających rehabilitację ruchową. Obecnie jest wykorzystywana w wielu dziedzinach medycznych i paramedycznych. W artykule przedstawiono metodę Kinesiology Taping jako formę wspomagającą terapię logopedyczną.
Kinesiology Taping is a method consisting in sticking special plasters to the patient’s skin. Until recently, it has been known and used mainly by physical therapists as one of the methods supporting movement therapy. At the moment it is used in many medical and para-medical areas. The article presents the Kinesiology Taping as a form supporting speech therapy.
Opis
Słowa kluczowe
Kiniesiology Taping , metoda wspomagająca , terapia logopedyczna , supportive method , speech therapy
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 6. Młodzi mają głos, s. 173–183