Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Leśniak-Moczuk, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano uzasadnienia roli kobiety w rodzinie w perspektywie jej biologicznych funkcji. Przedstawiono podłoże i przejawy konfliktu społecznych ról kobiet w powiązaniu z konfliktem płci. Zaprezentowano przyczyny i zadania ruchów feministycznych w ujęciu historycznym. Zwrócono uwagę na uwarunkowania sytuacji mężczyzn w procesie podziału pracy. Ukazano także możliwości łagodzenia konfliktu ról kobiet i konfliktu płci w literaturze socjologicznej.
The article justifies the role of the woman in the family in the relation to her biological functions. It has presented the base and trappings of the conflict and social roles of women in conjunction with gender conflict. The article presents the causes and the tasks of the feminist movements in historical perspective. Attention has been paid to the conditions of men’s situation in the division of labor. It has also been shown the options to mitigate the conflicts of roles of women and gender conflict in sociological literature.
Opis
Słowa kluczowe
kobieta , mężczyzna , role rodzinne , zawodowe , społeczne , konflikt ról , feminizm , woman , man , family roles , vocational , social , conflict of roles , feminism
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 62-83