Doświadczenia Finlandii w modernizacji sektora energii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest omówienie doświadczeń Finlandii dotyczących zmiany polityki energetycznej oraz wskazanie, jak doświadczenia te mogą zostać wykorzystane w modernizacji sektora energii w Polsce. Główny nacisk położono na działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Finlandii, w tym na doświadczenia z dywersyfikowaniem struktury źródeł energii pierwotnej.
The study aims to discuss Finland’s experiences with regard to changes to its energy policy and shows how they could be applied in Poland’s transformation of the energy sector. Furthermore, it highlights the activities that have guaranteed Finland energy security, including the process of diversifying the structure of the country’s primary energy sources.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 280–289