Tutoriale jako przykład materiału autentycznego stymulującego motywację w samodzielnym przyswajaniu leksyki obcojęzycznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Targ, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article discusses the influence of tutorials on motivation to learn foreign lexis. The author quotes the definition of a tutorial and describes its characteristics. Moreover, the author presents research findings which aimed at verifying how frequently tutorials are used and learners' abilities to work with such foreign materials, as well as the evaluation of their motivational value.
Opis
Słowa kluczowe
tutorial , materiały autentyczne , motywacja , samokształcenie , tutorial , authentic materials , motivation , self-learning
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 12/2021, s. 116–125