On the dangers of ignoring auspices

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Loska, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the article is to show the attitude of the Romans in the Republican period towards the necessity of following ritual requirements, and to carry out auspices along with obeying the will of the deities shown in them in particular. The examples of the catastrophic effects of ignoring the auspices quoted here show the importance of this aspect of the public life for the Romans.
Celem artykułu jest pokazanie nastawienia Rzymian w okresie republikańskim do konieczności przestrzegania wymogów rytualnych, w szczególności do przeprowadzania auspicjów i posłuszeństwa ukazanej w nich woli bóstw. Powołane przykłady katastrofalnych skutków ignorowania auspicjów wskazują na to, jak ważny dla Rzymian był ten aspekt ich życia publicznego.
Opis
Słowa kluczowe
Roman Republic , auspicia , pax deorum , republika rzymska
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (39) 2022, s. 162-168