Model „cloud computing” w społeczeństwie informacyjnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Skrzypek, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W warunkach społeczeństwa informacyjnego chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem podmiotów gospodarczych. Rozwiązanie to traktowane jest jako nowy sposób świadczenia usług informatycznych. Usługi związane z przetwarzaniem w chmurze są coraz popularniejsze, a ich rynek stale rośnie. Przetwarzanie w chmurze traktowane jest jako ważny trend IT. Jest to efektywna metoda dostarczania różnorodnych usług w rozległej sieci internetowej, wspierających działania biznesowe przy zachowaniu skalowalności, dostępności i bezpieczeństwa oferowanych usług. Rozwiązanie „cloud computing” przynosi organizacjom wiele korzyści, dlatego decydują się na korzystanie z rozwiązań w chmurze. Jednocześnie chmura obliczeniowa posiada także pewne wady, w tym problemy związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa w chmurze. Dlatego też istnieje potrzeba kontynuowania prac zmierzających w kierunku poprawy bezpieczeństwa w chmurze. Trwają także prace w obszarze normalizacji rozwiązań związanych z chmurą obliczeniową.
In the information age, cloud computing is of growing interest to businesses. It has offered a new way of providing IT services. The market for cloud computing is growing both on the supply and demand side. Cloud computing is an effective method of providing a variety of services in the worldwide networking area, supporting business operations without compromising on scalability, availability and security of services offered. Cloud computing brings many benefits to organizations, hence their decisions to use the solutions based in the cloud. At the same time, cloud computing also has some drawbacks such as security issues associated with the cloud. Therefore, there is a pressing need to continue work aimed towards improving security in the cloud. Work is also underway in the area of standardization solutions for cloud computing.
Opis
Słowa kluczowe
chmura obliczeniowa , wady i zalety , bezpieczeństwo w chmurze , normy i certyfikaty , cloud computing , CC adantages and disadvantages , cloud security , CC normalization and certification
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 223-238