Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z dysleksją rozwojową – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Półtorak, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową w kluczowych – pozapoznawczych – obszarach, a więc głównie w zakresie psychologicznym oraz społecznym. Najczęściej w analizach problematyki dysleksji autorzy kładą główny nacisk na ukazanie sposobów jej rozumienia, symptomatologii, etiologii i patomechanizmów tego zaburzenia. Nieco mniej uwagi – choć nie brakuje i takich opracowań – poświęcają konsekwencjom doświadczania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Tymczasem skutki dysleksji są równie ważne jak szkolne i poznawcze umiejętności uczniów i dotyczą szeregu istotnych w życiu każdego człowieka obszarów: osobowości, motywacji, emocji, kompetencji społecznych, przystosowania oraz zaburzeń w tym zakresie. Zagadnienia te zostaną syntetycznie omówione przez autorkę.
The main aim of this article is to present character of functioning of the children and adolescents with developmental dyslexia in key, unempirical areas which are mainly psychological and social areas. In the analysis of dyslexia authors usually highlight methods of its understanding, its symptoms, aetiology and dyslexia’s mechanisms. Less attention is paid to consequences of specific reading and writing difficulties, however, study of this issue is also available. Consequences of dyslexia are as important as educational and empirical skills of the students and relate to crucial areas of everyone’s life like personality, motivation, emotions, social competences, ability to adjust and dysfunction connected with it. All of those issues has been discussed synthetically by the author.
Opis
Słowa kluczowe
dysleksja rozwojowa , psychologiczne i społeczne funkcjonowanie uczniów z dysleksją , developmental dyslexia , psychological and social functioning of dyslexic students
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 68–78