Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2007–2011

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kusz, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy jest zaprezentowanie i ocena znaczenia wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007–2013 w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych w skali kraju i w poszczególnych województwach. Różnice regionalne w rozwoju polskiego rolnictwa mają swoje odzwierciedlenie w poziomie absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na modernizację gospodarstw rolniczych. W województwach, w których przeważają gospodarstwa rolnicze o większym potencjale produkcyjnym i sile ekonomicznej poziom wykorzystania pomocy publicznej Unii Europejskiej w działalności inwestycyjnej jest zdecydowanie większy.
The paper aims to present and evaluate the level of financial support from European Union structural funds of Rural Areas Development Plan 2007–2013 in the modernization of Polish farms. Analysis were made for Poland and for the particular provinces. Regional differences in the development of Polish agriculture are reflected in the level of absorption of EU structural funds for the modernization of farms. In provinces that were farms with bigger production capability and economic strength dominate, the level of public aid in the activities of the European Union investment is much greater.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 77–85