Nierówności ekonomiczne i kapitał ludzki z perspektywy polskich obszarów przyrodniczo cennych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Jastrzębska, Władysława
Lechwar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problematykę odnoszącą się do dwóch kategorii istotnych z punktu widzenia ekonomii rozwoju, tj. nierówności ekonomicznych i kapitału ludzkiego. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Część pierwsza prezentuje nierówności ekonomiczne i kapitał ludzki w ujęciu teoretycznym. Druga, opracowana w oparciu o wyniki badań własnych, ma charakter studium przypadku, gdzie na przykładzie wybranej gminy starano się rozpoznać lokalny kapitał ludzki jako czynnik ograniczania nierówności ekonomicznych na obszarach o cennych walorach przyrodniczych.
The paper discusses social inequalities and human capital, which are two important areas of development economics. The study contains two major parts. First one presents theoretical research on economic inequalities and human capital. Second part, based on a case study of Cisna Commune, is focused on the influence of human capital on reducing economic inequalities in environmentally valuable areas.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012), s. 422–432