Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Ulman, Paweł
Wałęga, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Potrzeby mieszkaniowe młodych małżeństw wyróżniają tę grupę gospodarstw domowych od pozostałych. Wiążą się one bowiem z procesem organizowania samodzielnego życia i zakładania rodziny. Przedmiotem badań było kształtowanie się sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw w Polsce. Dodatkowo analizie poddano wysokość wydatków związanych z użytkowaniem i wyposażeniem mieszkania. Analiza statystyczna sytuacji mieszkaniowej została przeprowadzona na podstawie danych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych w 2009 r. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na gorszą sytuację mieszkaniową młodych małżeństw w porównaniu z grupą odniesienia, którą uczyniono gospodarstwa starszych małżeństw.
Housing needs of young married couples distinguish this group from other households. The object of research was the housing situation of young married couples in Poland. In the paper the amount of expenditure on “housing, water, electricity, gas and other fuels” and “furnishing household equipment and routine maintenance of the house” was also analyzed. Studies showed a worse housing situation of young couples in comparison with the reference group, which was made the older married couples. All conclusions are based on the results of the analysis of household budget surveys carried out by the Central Statistical Office in 2009.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 126–136