Wpływ polityki spójności na funkcjonowanie miast w województwie kujawsko-pomorskim w okresie kryzysu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Czupich, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kryzys gospodarczy, który rozpoczął się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku spowodował uszczuplenie dochodów budżetowych jednostek samorządowych w Polsce. Mimo to samorządy, a szczególnie miasta na prawach powiatu kontynuują na szeroką skalę działalność inwestycyjną współfinansowaną z UE. Artykuł przedstawia opis zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków z UE przez miasta Bydgoszcz oraz Toruń. Analizie poddano także wpływ tych przedsięwzięć na stan miejskich finansów.
The economic crisis that began at the end of the first decade of 2000 caused a reduction of budget revenue of local government units in Poland. Despite this, local governments, especially cities continue on a large scale investment activities co-financed by the EU. The article presents a description of investment projects implemented in cooperation with the EU funds by the city of Bydgoszcz and Torun as well as the impact of these projects on municipal finances.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 202–213