Zabójstwo w pojedynku – oczami przodków

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Nowak, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł omawia podejście do zabójstwa naszych przodków – poczynając od uregulowań obowiązujących w starożytnym Rzymie, na kodeksach klasycznych kończąc. Zaprezentowano również regulacje dotyczące tego zagadnienia obowiązujące na terenie naszego kraju. Szczególną uwagę poświęcono uprzywilejowanemu typowi zabójstwa, jakim był pojedynek traktowany przez naszych przodków jako specyficzny środek dowodowy w ramach „sądów bożych”.
The article describes our ancestors’ attitude towards killing – beginning with effectual regulations in ancient Rome, ending with modern codes. This type of regulations appearing in our country is also discussed. The emphasis is put on privileged type of killing which was a duel, considered by our ancestors as a specific evidence within trial in ordeal.
Opis
Słowa kluczowe
zabójstwo , pojedynek , sąd boży , kodeks honorowy , historia , killing , encounter , ordeal , code of honor , history
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 250–259