„Grożąca surowa kara” jako samodzielna podstawa tymczasowego aresztowania po zmianie art. 258 k.p.k.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Nowak, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł omawia kontrowersje związane z uznawaniem za samodzielną podstawę do stosowania tymczasowego aresztowania grożącą podejrzanemu surową karę. Przedstawiono w nim stanowiska dotyczące tego problemu oparte w szczególności na brzmieniu art. 258 § 2 k.p.k. obowiązującym w okresie od 1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. oraz przyczyny rezygnacji z przedmiotowej nowelizacji.
The article discusses the controversy surrounding the recognition of the threat of a severe punishment of a suspect as an independent basis for the use of temporary custody. It presents positions on this problem based in particular on the wording of Art. 258 § 2 of the Code of Criminal Procedure in force in the period from 1 June 2015 to 15 April 2016 and the reasons for abandoning the amendment in question.
Opis
Słowa kluczowe
surowa kara , zbrodnia , areszt , sąd , prokurator , severe punishment , crime , arrest , court , public prosecutor
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 91–99