Wpływ nierówności dochodowych na akumulację kapitału ludzkiego – ujęcie teoretyczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Bartak, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęta została tematyka implikacji nierówności dochodowych dla akumulacji kapitału ludzkiego. Ograniczono omawiane mechanizmy do tych, które dotyczą akumulacji wynikającej z procesu edukacji. Analiza tych mechanizmów pozwala stwierdzić, że nierówności dochodowe stanowią barierę dla inwestycji w kapitał ludzki poprzez ich wpływ na niski poziom indywidualnych oszczędności oraz niski poziom publicznych środków przeznaczanych na edukację. Z kolei nierówności mogą pełnić pewną funkcję motywacyjną i informacyjną, jednak gdy osiągają one społecznie nieakceptowany poziom funkcja ta może być ograniczana m.in. przez negatywną percepcję nierówności.
The article describes consequences of income inequalities on accumulation of human capital. The analysis is limited to the mechanisms of the impact of disparities on education. It elaborates on the motivational and informational function of income inequalities, on the impact of inequalities on savings decisions and on the democratic decisions on the provision of public goods. On the basis of theoretical and empirical arguments it is concluded that income inequalities constitute the obstacles to human capital accumulation, but it is also possible to indicate their positive function. However this function is limited when inequalities become perceived as unfair and socially unaccepted.
Opis
Słowa kluczowe
nierówności dochodowe , kapitał ludzki , edukacja , Income inequalities , human capital , education
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 329–339