Reakcja odmian pszenicy ozimej na poziom intensywności technologii produkcji.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018-04-05
Autorzy
Noworól, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Badania nad reakcją wybranych odmian pszenicy ozimej na poziom intensywności technologii produkcji wykonano w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (2012-2015). Doświadczenie wykonano w układzie split-block, w 4 powtórzeniach. Czynniki doświadczenia: I) poziom intensywności technologii produkcji: technologia niskonakładowa, technologia wysokonakładowa, II) odmiana pszenicy ozimej: Tonacja, Bogatka, Figura, Muszelka, Smuga, Batuta, Akteur, Ostroga, Komnata, Jenga, Mulan, Naridana. Technologia produkcji i czynnik odmianowy nie miały wpływu na wzrost i rozwój roślin do fazy BBCH 21, zaś w kolejne fazy rozwojowe rośliny w technologii wysokonakładowej wchodziły o ok. 1-2 dni później w porównaniu do technologii niskonakładowej. Zwiększenie intensywności technologii produkcji do poziomu wysokonakładowego spowodowało istotny wzrost zawartości chlorofilu, parametrów fluorescencji chlorofilu a (Fv/Fm, PI) i wymiany gazowej (PN, E, gs) w liściu flagowym w fazie BBCH 55, jak też długości kłosa, liczby kłosków w kłosie, obsady kłosów na 1 m2, gęstości usypowej ziarna, zawartości glutenu mokrego w ziarnie, plonu ziarna i białka ogółem, wartości energetycznej plonu, a istotny spadek wysokości roślin. Uprawa pszenicy w technologii wysokonakładowej ograniczyła porażenie roślin przez patogeny grzybowe. Istotnie najniższy plon ziarna wydała odmiana Komnata, natomiast pozostałe odmiany nie różniły się istotnie pod względem plonowania.
The following research on selected winter wheat varieties’ reaction to different levels of production technology intensity, was conducted in Subcarpathian Agricultural Consultancy Centre in Boguchwała (20122015). Experiments were carried out in a split-block design, in 4 replications. Variable factors: I) the levels of production technology intensity: low input technology, high input technology, II) winter wheat varieties: Tonacja, Bogatka, Figura, Muszelka, Smuga, Batuta, Akteur, Ostroga, Komnata, Jenga, Mulan, Naridana. Neither production technology nor the variable factors had any influence on the plants’ growth and development until stage BBCH 21. The high input technology crops entered the next stages 1-2 days later than their low input technology counterparts. Intensifying production technology to a high input level caused a considerable increase in chlorophyll content, chlorophyll a fluorescence parameters (Fv/Fm, PI) and gas exchange (PN, E, gs) in a flag leaf in stage BBCH 55, as well as an ear length, quantity of spikelets in an ear, ear quantity per 1 m2 the bulk density of grain, wet gluten content in grain, total grain and protein yields, the energy content of yield, and considerable decrease in plant height. High input technology cultivation limited the presence of pathogenic fungi on plants. Noticeably, the Komnata variety had the lowest grain yield, while the other varieties did not differ substantially in terms of yield.
Opis
Promotor: dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok prof. UR, 142 s.
Słowa kluczowe
pszenica ozima , technologia produkcji , plon , choroby , winter wheat , production technology , yield , plant physiology , diseases , fizjologia roślin
Cytowanie