Zmiany instytucjonalne w gospodarce: doświadczenia Ukraińskie i Polskie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Tkacz, Anatolij
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Historia rozwoju społeczeństw jest historią zmian instytucjonalnych, dokonujących się pod wpływem istotnych czynników kształtujących się w procesie rozwoju (twórcza działalność człowieka, konflikty między istniejącymi instytucjami, zmiana praw własności czynników wytwórczych, itp.). Zmiany te są przeważnie ciągłe i kumulatywne. Modernizacja instytucji od kilku lat ma miejsce na Ukrainie, m.in. w zakresie form własności, w których dominuje tzw. własność wewnętrzna (pracowników i kierowników przedsiębiorstw).
The history of societies’ development is a history of institutional changes that takes place under the influence of essential factors shaped within the process of development (creative human activity, conflicts between existing institutions, changes in the property of production factors, and so on). These changes are usually continuous and cumulative. Modernization of institutions has been taking place in Ukraine for a few years, among others in the sphere of property, within which there dominate so called internal ownership (of employees and managers of enterprises.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 330-339