Анализ подходов к проблеме формирования психологической культуры личности в условиях кризиса

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Третьяченко, Валериa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę teoretyczną metodologicznego podejścia do wszechstronnego rozwoju osobowości jako podstawy do tworzenia kultury psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. W oparciu o obrane podejście metodologiczne uzasadniona została celowość postrzegania złożoności ludzkich problemów oraz ich badania nie tylko z perspektywy selektywnego aspektu psychiki ludzkiej, ale przede wszystkim w kontekście kultury osobowości człowieka.
In the article the theoretical analysis methodological approaches to comprehensive development of personality as a basis for the formation of psychological culture in crisis. Substantiates the idea of the complexity of human problems, that is the basis of a methodological approach to the study of not only the psyche, but also the individual and his culture.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 240–250