Doradztwo rolnicze i samorząd rolniczy województwa łódzkiego w opinii producentów rolnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Borkowska, Małgorzata
Kruszyński, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest poznanie opinii łódzkich producentów rolnych na temat funkcjonowania państwowego doradztwa rolniczego oraz ocena roli izb rolniczych działających na terenie woj. łódzkiego. Badania zostały przeprowadzone na grupie 300 rolników za pomocą metody wywiadu kierowanego przy użyciu kwestionariusza wywiadu w roku 2011. Z badań wynika, iż producenci rolni pozytywnie oceniają działalność RZD ŁODR co nie oznacza, że nie dostrzegają oni konieczności zmian w bardzo wielu aspektach działalności doradczej. Na podstawie badań dotyczących ośrodków doradztwa rolniczego można sformułować wniosek mówiący o zmieniającym się charakterze doradztwa rolniczego, w którym na znaczeniu traci poradnictwo w zakresie agrotechniki i zootechniki, a niezwykle popularne stają się aspekty związane z ułatwieniem pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zwłaszcza oferowanych gospodarstwom przez mechanizmy WPR. Z kolei działalność Izb Rolniczych w opinii rolników jest mało efektywna, nie utożsamiają się oni z samorządem rolniczym (Izbami Rolniczymi) i dopuszczają możliwość zupełnej likwidacji Izb Rolniczych.
The aim of this study is to understand the farmers’ opinion about the activities of the Agricultural Advisory Centre of Łódź in Bratoszewice (ŁODR) and Łódź Region Chamber of Agriculture (IRWŁ). The research were conducted in a group of 300 farmers in 2011 year. The results of research indicate that rural producers positively assess the activities of ŁODR, but they also perceive some necessities of changes in many aspects of the activities. Basing on the results, the transforming character of agricultural advisory centers can be described as shifting from advisory about agro-techniques and zoo-techniques to application for external funds, especially offered within the CAP mechanisms. Simultaneously, the activities of chambers of agriculture is assessed as low efficient and the farmers accept possibility of liquidation of the chambers.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 164–173