Czy istniała instytucja opozycji politycznej w demokracji bezpośredniej? (Ana-liza demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Nieć, Mateusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article, based on works Ancient historian and Classicists, presents direct democracy in the Ancient World. The author is looking for an example institution of oppositions in contemporary political system, especially the electoral system. In his opinion, the institution of oppositions was hidden within the electoral systems of Athens and Rome.
Opis
Słowa kluczowe
electoral system , political parties , Ancient World , democracy
Cytowanie
Agnieszka Pawłowska, Polityka i Społeczeństwo nr 1(14)/2016, s. 38-46