Zagadnienie bezpieczeństwa aplikacji internetowych w programach dydaktycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Iskierka, Sławomir
Krzemiński, Janusz
Weżgowiec, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem aplikacji internetowych w aktualnych programach szkolnych. Zwrócono uwagę na fakt, że w związku z dynamicznym rozwojem usług oferowanych przez Internet kwestie bezpieczeństwa aplikacji internetowych stają się kluczowym problemem dla ich twórców. Wskazano na liczne przypadki naruszenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Przeanalizowano, jak programy nauczania szkół i uczelni wyższych uwzględniają kwestie bezpieczeństwa aplikacji internetowych w trakcie nauki ich tworzenia. Wysunięto wnioski dotyczące kwestii omawiania i nauki bezpieczeństwa aplikacji internetowych we współczesnym procesie dydaktycznym.
This article discusses problems related to the security of the internet applications in the present school education. A special attention is drawn to the fact, that due to the dynamical development of the services offered via the Internet, security issues of the internet applications have become a major concern for their creators. Numerous cases of security breach in the internet applications are pointed out. It has been analyzed, how the educational programs of both schools and universities include the security issues in the course of making of the internet applications. Conclusions related to the discussion and study of the security of internet applications in the modern educational process are presented.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo , aplikacje internetowe , programy dydaktyczne , security , Web-based applications , educational programs
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 146–154