Emila Ciorana filozofia człowieka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Błaszczyk, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article presents a critical approach to “Podmiot w filozofii Emila Ciorana” by Mateusz Rura (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019). It discusses the main theses presented in the dissertation and invites to reflection on Cioran’s philosophy. The paper shows fundamental existential problems, such as self-consciousness, loneliness, suffering, despair, melancholy, suicide and fear of death.
Opis
Słowa kluczowe
human being , existence , loneliness , melancholy , suicide , self-consciousness , człowiek , egzystencja , samotność , melancholia , samobójstwo , samoświadomość
Cytowanie
Tematy i Konteksty 11(16) 2021, s. 649–655