Język rosyjski i angielski w dyplomacji – nowa specjalność w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego na potrzeby rynku pracy – koncepcja kształcenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Dziedzic, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article shows the conception of teaching for a new speciality: Russian and English in diplomacy within Russian language course at the university level. After a brief analysis of vistas of Russian philology graduates employment, the proprietary curriculum for the new speciality accounting of the specificity of languages of various professions and communities connected with diplomacy was presented.
Opis
Słowa kluczowe
metodyka nauczania języka obcego , języki specjalistyczne , dydaktyka szkoły wyższej , FLT methodology , languages for specific purposes , higher education teaching
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 12/2021, s. 76–81