Some remarks on new directions in social archaeology of early nomads

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Vdovchenkov, Evgeny
Pokutta, Dalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Instytut Archeologii UR
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Oficyna Wydawnicza „Zimowit”
Abstrakt
The article discusses the interpretational issues of the so-called actor-network theory (ANT) in relation to the archeology of nomadic societies. Based on selected examples, in particular the analysis of clan symbols, the so-called tamga and military organization units (so-called troops), the authors present potential new interpretations of known cultural phenomena in the archeology of the Great Steppe.
Artykuł omawia perspektywy interpretacyjne tzw. teorii aktora-sieci (ANT) w odniesieniu do archeologii społeczeństw nomadycznych. Na wybranych przykładach, w szczególności analizie symboli klanowych tzw. tamg oraz jednostek organizacji militarnej (tzw. drużyn), autorzy przedstawiają potencjalne nowe interpretacje znanych fenomenów kulturowych w archeologii Wielkiego Stepu.
Opis
Słowa kluczowe
archaeology of the Great Steppe , actor-network theory , Sarmatians , tamga , Broken Glass Theory
Cytowanie
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 41/2020, s. 53–56