Eksperyment medyczny w ujęciu etycznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Imioł, Mateusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zawiera kompleksową analizę eksperymentu medycznego z udziałem człowieka w świetle aktów prawa międzynarodowego, takich jak Kodeks Norymberski czy też Deklaracja helsińska, jak również polskich regulacji w postaci KEL. Analiza uwzględnia charakter prawny wskazanych aktów oraz ich umiejscowienie w systemie prawnym. Przedstawiono rys historyczny mający wpływ na powstanie aktów międzynarodowych w temacie eksperymentów medycznych oraz poruszono problem ich rozwoju, poczynając od Kodeksu Norymberskiego. Szczególne zainteresowanie autora wzbudziły regulacje KEL oraz wykładnia norm etycznych w nim sformułowanych oparta na porównaniu ich treści z uniwersalnymi kodeksami etycznymi mającymi zasięg międzynarodowy.
The article contains a comprehensive analysis of a medical experiment. The analysis was based on regulations of international law as well as Polish legal regulations. The article approaches the issue of legal character of medical experiment and its position in the legal system. The author also presents the historical background of the medical experiment and the evolution of the regulation of international law. The author’s particular interest is the interpretation of ethical standards contained in the Code of Medical Ethics in comparison with universal international codes of ethics.
Opis
Słowa kluczowe
eksperyment medyczny , kodeks etyki lekarskiej , Kodeks Norymberski , Deklaracja helsińska , Dobra Praktyka Kliniczna , medical experiment , Code of Medical Ethics , The Nuremberg Code , Declaration of Helsinki , good clinical practice
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 147–160