USTROJOWY MODEL ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYCZNEJ RZĄDU W III REPUBLICE FRANCUSKIEJ (REGULACJA PRAWNA I PRAKTYKA USTROJOWA)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-04-23
Autorzy
Pastuszko, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
W artykule pojawia się analiza uregulowań normatywnych regulujących mechanizm odpowiedzialności politycznej rządu w III Republice Francuskiej. Dzieli się on zasadniczo na dwie części. W części pierwszej czytelnik odnajdzie rozważania poświęcone prawnym aspektom analizowanej instytucji. Obejmują one zarówno rozwiązania zawarte w ustawie z 25 lutego 1875 r. o organizacji władz publicznych, jak i rozwiązania ujęte w regulaminach obydwu izb francuskiego parlamentu. W części drugiej z kolei znajduje się opis praktyki ustrojowej z wyeksponowanym wątkiem specyficznych relacji ustrojowych, jakie ukształtowały się w III Republice na tle działania organów legislatywy i egzekutywy
Opis
Słowa kluczowe
odpowiedzialność polityczna rządu , III Republika Francuska
Cytowanie