Scenariusz zmniejszania dystansu mieszkaniowego Polski w stosunku do krajów Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Gorczyca, Mirosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule pokazano scenariusz zmian sytuacji mieszkaniowej w Polsce przy założeniu osiągnięcia w 2025 r.: - zrównania liczby mieszkań z liczbą gospodarstw domowych, - uzyskania 38 m 2 powierzchni użytkowej mieszkania per capita. Ukazano w nim rozmiary odpowiedniego przyrostu substancji mieszkaniowej brutto i netto przy założonym poziomie jej ubytków. Dokonano wyceny potrzebnych nakładów na budownictwo mieszkaniowe w okresie 2006-2025 i ich udziału w PKB. Waloryzację ich przedstawiono w cenach 2007 r. Pokazano, w jakich warunkach koincydencji (współwystępowania) stałego tempa wzrostu PKB i udziału w nim inwestycji mieszkaniowych mogłyby zostać zrealizowane potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu efekty budownictwa mieszkaniowego. W artykule zamieszczono również podstawowe mierniki zmian standardu mieszkaniowego ludności Polski w wyniku realizacji w latach 2006-2025 założeń przyjętego scenariusza.
The paper contains the scenario of the changes in the housing situation in Poland considering the following goals to achieve up to 2025: - equaling the number of dwellings with the number of households, - the level of 38 m2 of the useful surface per capita. It shows the size of the growth of gross and net dwelling stock, considering the levels of its housing construction for the period 2006-2025 and their share in G/ross D/omestic P/roduct. The evaluation of these costs is included in the prices of 2007. There is shown in which coincidences of the fixed rate of GDP growth and the percentage of the housing investments in the GDP the mentioned targets can be achieved. The paper contains the basic measures of the housing standard changes in Poland as result of the presented scenario.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 43-53