Klauzula dobrego samarytanina, czyli nowy kontratyp w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Burdzik, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Klauzula dobrego samarytanina jest nowym kontratypem, który wyłącza odpowiedzialność karną za nierażący i nieumyślny błąd medyczny. Przyjęte rozwiązanie jest z jednej strony istotnym precedensem w podejściu do problematyki błędów medycznych i stanowi wyraźny zwrot w stronę sytemu no fault. Z drugiej zaś strony może negatywnie wpływać na realizację niektórych funkcji prawa karnego. Celem artykułu jest kompleksowa analiza wprowadzonego kontratypu, próba oceny jego zasadności oraz wpływu na system opieki zdrowotnej i fundamentalne założenia polityki kryminalnej państwa w kontekście funkcji prawa karnego.
‘The Good Samaritan Clause’ is a new justification, which exclude criminal liability for non-blatant and unintentional medical error. The solution adopted is, on the one hand, an important precedent in the approach to the issue of medical errors and represents turn towards the ‘no fault’ system. On the other hand, it may adversely affect the implementation of certain functions of criminal law. The aim of the article is a comprehensive analysis of the justification introduced, an attempt to assess its legitimacy and impact on the health care system and the fundamental assumptions of the state's criminal policy in the context of criminal law functions.
Opis
Słowa kluczowe
klauzula dobrego samarytanina , kontratyp , COVID-19 , odpowiedzialność za błąd medyczny , Good Samaritan Clause , justification , COVID-19 , medical error liability
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 35–51