Development tendencies of the new forms of cooperation in Ukrainian-Polish cross-border space

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Mikula, Nadiya
Demedyuk, Olha
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule badane są nowe formy współpracy transgranicznej wraz z euroregionami, w szczególności: „Grupy Europejskiej Współpracy Terytorialnej”, „transgraniczne partnerstwa”, „transgraniczne clastery”, „transgraniczne strefy przemysłowe”, „transgraniczne innowacyjne projekty” itp. Zostało podsumowane doświadczenie krajowe tworzenia transgranicznych parków przemysłowych, transgranicznych klastrów i innych form współpracy. Zaproponowano podejście do poprawy efektywności stosowania nowych transgranicznych form współpracy przez stronę ukraińską w zakresie współpracy polsko-ukraińskiej.
The new forms of cross-border cooperation are considered along with the euroregions, particularly: European Groupings of Territorial Cooperation», «cross-border partnerships, crossborder clusters and «cross-border industrial zones», cross-border innovative projects, etc. National experience of cross-border industrial parks, cross-border clusters and other forms of cooperation forming is summarized. The approaches to improvement of the application efficiency of the new cross-border cooperation forms by the Ukrainian side in terms of Polish-Ukrainian cooperation are proposed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 70–79