Globalization, Culture and Regional/Local Development

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Pyrkosz, Damian S.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper deals with an issue of successful placement of regional/local community development within the framework imposed by the overwhelming trend of globalization. The problem is approached from the perspective of identification of effective strategies which could be used to successfully sell regional diversity in the world markets. These issues are of are critical importance for political and economic decision-makers at both regional/local and national levels to secure development of their countries for the hopefully long years to come. Yet, they are even more critical to people themselves who live in regions and communities usually situated in remote parts of the country and characterized by more limited opportunities and resources. The paper points out that it is culture and culture-based production that can provide a viable strategy to effectively increase opportunities for development of the region and/or local community in the face of the globalizing world.
Artykuł omawia kwestię miejsca społeczności lokalnych i regionalnych w świecie owładniętym wszechogarniającym trendem globalizacji. Powyższa kwestia omawiana jest z punktu widzenia strategii pozwalającej zapewnić społecznościom lokalnym sukces ekonomiczny na światowych rynkach. Ten właśnie problem ma zasadnicze znaczenie w procesie budowania programów politycznych i ekonomicznych, które zapewnią rozwój krajów zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym w dostatecznie długim okresie. Kwestie te odgrywają jeszcze większą rolę w przypadku ludzi, którzy zamieszkują regiony i społeczności oddalone od społecznych i ekonomicznych centrów państw. To właśnie one mają ograniczone możliwości rozwoju w zestawieniu z centrami krajów, które zazwyczaj czerpią korzyści ze zwiększonej aktywności ekonomicznej i wymiany handlowej. Artykuł przedstawia tezę, że to właśnie promocja lokalnej kultury oraz produkty i usługi z nią związane są istotnym narzędziem pozwalającym stymulować rozwój społeczno- ekonomiczny regionów i lokalnych społeczności.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 236–243