Kapitał społeczny a powstawanie nierówności na Podkarpaciu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Gardziel, Tadeusz
Długosz, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Kapitał społeczny jest w dużej mierze odpowiedzialny za powstawanie nierówności w III RP. Zysk lub możliwość wykorzystania sieci powiązań, kontaktów, wpływów przy badaniu dóbr społecznie cenionych (badania dobra praca, pożyczki pieniężne, pomoc w załatwieniu problemów prawnych) znacznie zwiększa szanse realizacji biznesu na osobę lub do grupy społecznej. Prowadzi to do zjawisk kumulowania się wyższości i przywilejów. Efekt ten ma mieć „efekt św. Mateusza”. Na Podkarpaciu mamy z takim przypadkiem radzić sobie.
Capital social is in large measure responsible for coming into being inequalities in III Republic. Profiting or possibility of use of net of connections, of contacts, of influences at research of goods socially esteemed(research good work, loans money, of help in settlement of problems legal) considerably enlarges odds of realization of business to individual or to social group. This drives to occurrences of cumulating oneself of superiorities and of privileges. Effect this bears one had of „effect St. Mateusza”. On Podkarpacie we have with such occurrence to to deal withs.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 339-352